Werkwijze en Informatie

Beestenboel hondenuitlaatservice en huisdierverzorging voor Nijmegen

Beestenboel hondenuitlaatservice

Kennismaken

Bent u geïnteresseerd in Beestenboel Hondenuitlaatservice, Beestenboel Hondendagopvang of Beestenboel Huisdierverzoring dan maken we eerst een afspraak om bij u thuis kennis met elkaar te maken. We bespreken uw wensen, de mogelijkheden, uw hond of huisdier en uw vragen.

 

We maken een afspraak voor een 1e proef wandeling of voor een kennismakingsdagdeel, om te kijken of het klikt.

Wanneer uw hond voor het kennismakings dagdeel meegaat, haal ik uw hond 's middags op voor de wandeling en verblijf in de groep 's middags. We kunnen dan het karakter van uw hond en het sociaal gedrag naar andere honden leren kennen.

Als de proefwandeling en/of het kennismakings dagdeel naar ieders tevredenheid verloopt, ondertekenen we een overeenkomst, en eventueel een sleuteloverdacht. Uw hond is van harte welkom bij Beestenboel !

Hondenuitlaatservice

Beestenboel Hondenuitlaatservice voor Nijmegen maakt iedere ochtend en middag een fijne wandeling in bosrijke, waterrijke gebieden of andere fijne plaatsen waar honden los van de riem mogen lopen. Honden die nog niet los kunnen lopen, wandelen mee aan riem totdat we er voldoende vertrouwen in hebben dat zij onaangelijnd mee kunnen. Beestenboel heeft door haar werkwijze een vaste, vertrouwde roedel, waarin een nieuwe hond gemakkelijk wordt opgenomen.

 

Wie kunnen er mee?

Alle honden die genieten van het samen wandelen met soortgenootjes. Puppy's (wanneer volledig ingeënt), oudere honden en, -honden met beperkingen aan het bewegingsapparaat kunnen ook mee. Uiteraard houden we rekening met de tijd die zij verantwoord mee kunnen wandelen.

Voor hen is er een loopplank aanwezig, waardoor ook zij gemakkelijk de bus in en uit kunnen stappen.

Voor het socialiseren en sociaal gedrag is diversiteit heel belangrijk.

Beestenboel kiest er daarom voor om jong en oud, klein en groot mee te nemen.

 

We maken er een vrolijke, ontspannen wandeling van, waarin gespeeld, gesnuffeld en gerend kan worden, en waarin ieder zijn eigen ding kan doen in een sociale roedel.

Na de wandeling breng ik iedereen weer tevreden en voldaan naar huis, en geef indien gewenst uw hond thuis zijn eten.

Voor uw hond is zo'n wandeling een echt uitje!

 

Honden dagopvang

De hele dag onder de pannen en 2 wandelingen mee op pad. Wij vinden het belangrijk dat er aandacht en gezelligheid is voor iedere hond, en dat samen zijn en spelen fijn is, en goed worden begeleid. Natuurlijk is er aandacht voor de individuele behoeftes van iedere hond.

Wij vinden het belangrijk dat iedere hond zich op zijn gemak voelt.

Bij Beestenboel zorgen we voor continuïteit in de groepen, waardoor honden echt een band met elkaar kunnen opbouwen. Dat betekent dat eenmalig of incidenteel opvang zoeken voor uw hond, niet tot de mogelijkheden behoort. Dagopvang is uitsluitend mogelijk voor honden die strucutreel van dagopvang gebruik maken.

 

's Morgens wordt uw hond bij u thuis opgehaald.

In de ochtend en rond het middaguur gaan de honden in de bus mee voor een groepswandeling. We lopen in losloop gebieden voor honden, zoals in Groesbeek, Heumensoord, De Hartertse en Overasseltse vennen, de Hoge 80.

Uw hond krijgt voldoende beweging, spel, ontspanning en rust, in een roedel en omgeving die snel vertrouwd zijn.

Beestenboel zorgt ervoor dat uw hond een fijne dag heeft.

 

 

 

Voorwaarden

 • de hond wordt jaarlijks Ingeënt. Een aangetoonde titerbepaling volstaat ook.
 • de hond is sociaal naar mens en andere honden
 • de hond luistert redelijk
 • de hond wordt maandelijks preventief behandeld voor vlooien, en voor teken in het seizoen
 • de hond is zindelijk
 • uw hond valt onder uw WA verzekering
 • het is goed te weten dat u te allen tijde wettelijk en financieel aansprakelijk (voor schade aan mensen, dieren en zaken) blijft voor uw hond, ook wanneer u uw hond uitbesteed aan Beestenboel.

Ongecastreerde reuen

Reuen die als pup komen, kunnen tot 12 maanden ongecastreerd komen. Beestenboel kan dan meekijken naar de gedragsontwikkeling van de reu in de groep. Omdat de pup van meet af aan wordt opgenomen, -en in een groep leert functioneren van jongs af aan, is het soms niet nodig om de reu te castreren. Als de reu echter dominant gedrag gaat vertonen, geobsedeerd wordt door teefjes, of een zodanige 'bewijsdrang' ontwikkeld dat hij niet meer ontspannen kan zijn in de groep en de groep met hem, krijgen zijn baasjes het advies de reu te laten castreren.

 

Volwassen ongecastreerde reuen (ouder dan 12 maanden) kunnen bij Beestenboel alleen ná overleg en een proefperiode komen. Met ongecastreerde reuen die niet al van jongs af aan gewend zijn te komen, gaat het vaak niet goed in de groep. Zij hebben meestal last van opspelende hormonen en bijbehorend gedrag, waardoor het voor de andere honden in de groep niet prettig en ontspannen meer is. Voorop staat dat bij Beestenboel dat iedere hond een leuke wandeling en dag kan hebben, en niet alleen de door hormoon gestuurde ongecastreerde reu.

 

 

Verplichte entingen

 • Uw hond dient jaarlijks volledig ingeënt te zijn: Hondenziekte, leptospirose, parvo&para-influenza en bordetella (= kennelhoest neusspray Nobivac® KC. Rabiës wordt aanbevolen omdat we veelvuldig in de Groesbeekse bossen in het grensgebied wandelen.
 • Een aangetoonde titerbepaling door een dierenarts wordt ook geaccepteerd

 

 • Uw hond dient tenminste 3 weken voordat de hond bij Beestenboel komt ingeënt te zijn.
 • Het dierenpaspoort hebben wij nodig ter inzage en voor het geval dat een dierenarts geconsulteerd moet worden.

 

Kennelhoest

 • De intenting tegen kennelhoest is verplicht. Uiterlijk 14 dagen voordat de hond met Beestenboel meegaat, moet de dierenarts de neusenting voor kennelhoest geven.

Kennelhoest is een zeer besmettelijke ontsteking aan de voorste luchtwegen van de hond (luchtpijp en vertakkingen naar de longen). De neusenting geeft geen volledige garantie dat uw hond vrij blijft van kennelhoest (net als bij griep), wel verlopen de symptomen aanzienlijk milder indien de hond toch besmet wordt. Daarom vinden wij het noodzakelijk dat u uw hond hiervoor laat enten.

 

Dierenarts

In het geval van ziekte behoudt Beestenboel zich het recht voor om een dierenarts te consulteren. De kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond. Voordat een dierenarts bezocht wordt, zal altijd eerst contact worden gezocht met de eigenaar van de hond. Indien dit niet lukt, zal Beestenboel naar eigen inzicht handelen. Indien mogelijk zal altijd uw eigen dierenarts bezocht worden.

Medicijnen

Beestenboel verstrekt in principe géén medicatie. Onder medicatie wordt hier verstaan alle medicijnen die door een dierenarts voorgeschreven zijn.

Als het voor de gezondheid van de hond van belang is, kan de eigenaar van de hond een verzoek indienen voor het verstrekken van medicatie.

Door het ondertekenen van het formulier ‘Toestemmingsformulier verstrekken van medicatie op verzoek’ door eigenaar Beestenboel, is deze bereid op verzoek het medicijn te verstrekken. Zónder toestemming en ondertekening van dit formulier door Beestenboel, wordt er géén medicatie verstrekt.

 

Huisdierverzorging

Carnibest

Beestenboel is Verkoopunt Carnibest Vers vlees voeding.

Klik op het logo voor meer informatie over Carnibest vers vleesvoeding voor uw hond, of of neem contact op.

Beestenboel Huisdierverzorging biedt maatwerk als het gaat om de verzorging van uw huisdieren bij u thuis tijdens uw afwezigheid. Neem contact op om uw wensen te bespreken, en als u geïnteresseerd bent maken we een afspraak voor een kennismaking. Besluit u om Beestenboel de zorg voor uw huisdieren toe te vertrouwen, dan leggen we gemaakte afspraken vast. U kunt vertrouwen op een vakkundige, professionele en liefdevolle verzorging van uw huisdier(en) in uw eigen omgeving op de afgesproken tijden en dag(en).

 

Bij Beestenboel mogen honden vies worden. Als u een handdoek klaarlegt, maken we uw hond na de boswandeling weer zo schoon mogelijk bij het thuisbrengen.